میکی موس یک شخصیت کارتنی است که به طور یکسان برای تقریبا 90 سال کودکان و بزرگسالان را درگیر خود کرده است. میکی ماوس نقطه عطفی برای شرکت دیزنی محسوب می‌شود و تصویر آنبرای همیشه در سراسر بشریت به عنوان یکی از بزرگترین شخصیت های کارتنی تا به امروز ثبت شده است.

میکی ماوس - والت دیزنی