گاهی اوقات افراد در محیط کار با مسائلی درگیر می شوند که احساس می کنند از حل آنها ناتوان هستند. یکی از این مشکلات در محل کار شاید انتقادهای غیرمنصفانه مدیر می باشد. برای مقابله با این مشکلات و استرس هایی که به دنبال خود دارند، راهکارهایی وجود دارد. با این گزارش همراه باشید.

  

با انتقادهای غیرمنصفانه رئیس خود چه کنیم؟

روابط اجتماعی حجم وسیعی از زندگی ما را تحت پوشش خود قرار می دهند. محیط کار نیز بخش مهمی از زندگی افراد است که با توانایی های ارتباطی و عکس العمل های متقابل گره خورده است. حل مشکلات محیط کار احتیاج به مهارت های ارتباطی، مسئوولیت و هوشیاری دارد. بخصوص اگر رئیس و مدیر مشکل پسندی داشته باشید. البته برقراری یک ارتباط مثبت با چنین رئیسی خیلی هم سخت نیست، فقط باید به نکات زیر توجه و عمل کنید. باید دلیل رفتارهای سخت گیرانه ی مدیر خود را بیابید، پس ابتدا رفتارهای منصفانه رئیس تان را در موضوعات مختلف بررسی کنید. در بسیاری از موارد رفتارهای غیرمنصفانه، بازتاب استرس هایی هستند که فراتر از توانایی مدیر شما است. اگر چنین باشد، شانسی برای تغییر رفتار وجود دارد.

 

انتقادهای غیرمنصفانه مدیر راه حل دارد.

* باید با مدیرتان در مورد نگرانی های تان صحبت کنید. اما یادتان باشد با او خصمانه صحبت نکنید. بین این دو رفتار تفاوت وجود دارد.
* موفقیت شما وابسته به مهارت های شما در ارتباطی غیر احساسی است. سعی کنید. انتقاد را به عنوان اطلاعاتی با ارزش در مورد انجام بهتر کارها در نظر بگیرید، نه آن که با آن مانند یک حمله ی شخصی روبه رو شوید.
* شخصیت فردی خود را از شخصیت کاری جدا در نظر بگیرید و سعی کنید رفتارهای دفاعی و رفتارهای هیجانی تان را کنترل کنید.
* به انتقادها به چشم موقعیتی برای نزدیک شدن به رئیس و گسترش کارتان بنگرید به جای آن که خود را قربانی جنگ قدرت بدانید. خود را به عنوان یک دوست و همکار رئیس در نظر بگیرید.

مرحله اول

احتیاج به یک راهنمای صادق یا منبع انسانی برای ارزیابی موضوع دارید.

مرحله دوم

نیاز دارید احساسات منفی معطوف به مدیرتان را مدیریت کنید تا درگیر رفتارهای خود تخریبی مانند حالت تدافعی یا لجبازی با مدیر نشوید.

مرحله سوم

درک و مدیریت واکنش های منفی مهم است. شاید شما در برقراری ارتباط دچار مشکل باشید، اما برای حل مشکل احتیاج به محیطی مثبت دارید.

 

استرس آورهای ویژه ی محیط کار خود و نشانه های جسمانی و ذهنی آن را بشناسید. اگر پییش زمینه ها را بشناسید، ‌می توانید با تکنیک هایی استرس خود را کاهش دهید.

• زمانی که نمی توانید به صورت شخصی با استرس تان مقابله کنید،‌ به روانشناس یا روانپزشک مراجعه کنید.

 
• به هر میزانی که قدرت انتخاب دارید، ‌احساس قدرت کنید. آن هایی که برای کار خود برنامه ریزی می کنند و به صورت مستقیم در مورد شرایط کار، ‌مسؤولیت ها و روابط کاری تصمیم می گیرند یا توانایی های مدیریتی دارند،‌احساس قدرت و انگیزه بیشتری می کنند.

 
• بی تردید نگرانی در مورد بیکاری،‌ در جامعه ی امروز امری طبیعی است چرا که تاثیرات عمیقی بر فرد و خانواده بر جای می گذارد.
بسیاری از افراد به وسیله ی غیبت، ‌کارشکنی و سنگ اندازی و روش های دیگر سعی در تحکیم موقعیت کاری خود دارند. بهتر است به جای تمرکز بر دیگران بر خود تمرکز کنید. دانش، مسوولیت خود و توانایی مقابله با مشکلات را افزایش دهید تا بتوانید جایگاه خود را تثبیت کنید.

 
• به روز باشید. به روز بودن، یعنی افزایش توانایی ها برای تغییرات احتمالی. یادتان باشد تنها کسانی می مانند که با تغییرات تغییر کنند.

 
• بسیاری از افراد به هنگام تغییرات دچار ترس و اضطراب می شوند، ‌اما اگر توانایی های خود را همواره افزایش دهید، ‌با موضوعات جدید کاری در تماس باشید و به داشته های خود اطمینان کنید با تغییرات همگام می شوید و از قافله عقب نمی مانید.

 

منبع: 7 روز زندگی شماره 142