همه ی ما با نظریه ی انقراض دایناسورها در ۶.۵ میلیون سال پیش اشنا هستیم، طبق این نظریه در آن زمان یک جسم عظیم الجثه با زمین برخورد کرده است و باعث انقراض این نسل از موجودات شده است، طبق نظریه دانشمندان این جسم در خلیج مکزیک فرود آمده است و باعث این ویرانی شده است. 

چیزی که در رابطه با این نظریه نامعلوم مانده است اتفاقاتی است که پس از برخورد اتفاق افتاده است، البته این راز ممکن است تا تاریخ ۱ آپریل ۲۰۱۶ بیشتر مخفی باقی نماند، زیرا گروهی از دانشمندان در این تاریخ قصد دارند به دهانه آتش فشانی در خلیج چیکسولوب بروند و شروع به حفاری کنند تا ببینند زندگی پس از انقراض دایناسور‌ها چگونه احیا شده است. آن‌ها قرار است به دنبال نمونه DNA‌های مختلف موجودات بروند تا اثرات این برخورد را مورد بررسی قرار دهند. این حفاری به مدت دو ماه و در عمق  ۷۹۲ تا ۱۵۲۴ متری ادامه خواهد داشت و پس از آن نتایج این پروژه از سوی دانشمندان بررسی خواهد شد.


منبع: ویاتک