دقت در نوع و کیفیت نوشته‌های چاپی و همچنین شکل ظاهری شارژر گوشی‌های مختلف، می تواند تشخیص انواع اصلی از تقلبی را بسیار آسان کند.

در این تصاویر نمونه هایی از تفاوت شارژرهای اصلی و تقلبی را مشاهده خواهید کرد.

شارژر های اصلی و تقلبی را بشناسید

شارژر های اصلی و تقلبی را بشناسید

شارژر های اصلی و تقلبی را بشناسید

منبع: جام جم آنلاین