اگر شما از طرفداران معماری ها و موزه هاهستید باید حتما سری به موزه های لندن بزنید. ممکن است با خوتان فکر کنید، 23 موزه!؟ خوب است بدانید که لندن 162 موزه دارد. در این اینفوگرافیک ما 23 تا از برترین موزه های لندن را برای شما در نظر گرفته‌ایم.

 museumsoflondon