نکاتی مهم در تجارت الکترونیکی

این روزها تجارت الکترونیکی، رشد بسیاری داشته و مردم به این سبک خرید روی آورده اند. آمارها نشان از رشد بیشتر این تجارت در آینده می دهد. رعایت نکاتی ساده ولی مهم به موفقیت در این امر کمک می کند که در ادمه بیان می شود. ۱. موبایل، موبایل و باز هم موبایل این روزها [...]