روش هایی برای تشخیص باتری اصلی و باتری تقلبی

در این گزارش شیوه های تشخیص باتری اصلی و باتری تقلبی بیان می شود.   مورد اول جعبه باتری را بررسی کنید. جعبه باتری های اصلی کیفیت ساخت خوبی دارد تا بتواند به درستی از باتری حفاظت نماید. همینطور رنگ ها و حروف روی جعبه ظاهری طبیعی و نرمال دارند. البته با توجه به باتری [...]