با این روشها، ترس کودک از آمپول را کاهش دهید

معمولا آمپول زدن کودکان، موضوعی است که با اوقات تلخی و جیغ و گریه کودک همراه است. البته کاملا هم طبیعی است. اکثر کودکان به راحتی با این موضوع کنار نمی آیند. اگر کودک شما هم از آمپول زدن ترس زیادی دارد، این راهکارها را برای کم کردن ترس کودک از آمپول  امتحان کنید. راهکارهای [...]