ردیابی اشیاء گمشده با این دستگاه بلوتوثی

تایل یک دستگاه بلوتوثی کوچک است که شما آن را به هر وسیله ای که نمی خواهید گم کنید متصل می کنید و به سادگی ان را پیدا می کنید.   تایل یک دستگاه بلوتوثی کوچک است که شما آن را به هر چیزی که نمی خواهید گم کنید متصل می کنید. مانند کلید خانه [...]