مهمترین معیارهای ازدواج – معیارهای اصلی و فرعی کدامند؟

باورهای نادرست در مورد معیارهای ازدواج می تواند باعث اثرات مخربی بر سلامت خانواده شود. گاهی برخی معیارهای واقعی در نظر گرفته نمی شود و برعکس معیارهای ناصحیح ملاک تصمیم گیری افراد می‌شود و این همان چیزی است که باعث آسیب خانواده‎‌ی تازه شکل گرفته می شود. متأسفانه گاهی به علت بالا رفتن سن ازدواج، [...]