لینک داخلی چیست؟ لینک داخلی، به لینک هایی گفته می شود که از یک صفحه از یک دامنه به صفحه دیگر از همان دامنه لینک شده باشد. لینک داخلی، لینک هایی هستند که به صفحاتی ارجاع داده می شوند که آدرس کلی مقصد با آدرس منبع یکی است. بهترین روش برای ایجاد و ساخت ساختار کلی سایت، لینک های داخلی می باشد.

اهمیت لینک داخلی چیست؟

به سه دلیل باید لینک داخلی داشته باشیم:

  • هرگونه توضیحات تکمیلی و اطلاعات بیشتر را می توانید از طریق لینک به سایر مطالب خود در سایت به کاربران ارئه کنید.
  • کاربران را مدت زمان بیشتری در سایت خود نگه می دارید. از طریق لینک داخلی کاربران راحت تر می توانند در سایت گردش کنند.

لینک داخلی -Link Juice - آمازایران

نمونه ای از ساختار لینک های داخلی خوب:

لینک داخلی - آمازایران

در این تصویر همان گونه که مشاهده می کنید از صفحه اصلی سایت به تمامی صفحات می توان دسترسی پیدا کرد. در واقع قدرت لینک های سایت در میان تمام صفحات سایت تقسیم شده است.

نمونه ای از ساختار لینک های داخلی ضعیف:

لینک داخلی - آمازایران

همان گونه که در تصویر مشاهده می کنید اسپایدر گوگل از طریق لینک های داخلی از صفحه A به صفحات B و E می رسد. اما هیچگونه لینکی به صفحات C و D  وجود ندارد. در اینجا اسپایدر نمی تواند به این صفحات دسترسی پیدا کند. این نشانه ضعیف بودن ساختار لینک های سایت است.

منبع: سئوموز

پاساژ اینترنتی آمازایران

ارائه دهنده خدمات تجارت الکترونیک – طراحی سایت – سئو – مشاوره اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ