این تکنیک توسط دستورالعمل های بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد تا از خاموش شدن اتومبیل در هنگام حرکت جلوگیری کند.

 

فرض کنید شما در اتومبیل هستید، با استارت زدن آماده حرکت می شوید، ترمز دستی بالا است و البته که شما کمربند ایمنی خود را بسته اید:

روش اول:

 1. کلاچ را کاملاً به پایین فشار دهید.
 2. بزنید دنده ۱
 3. پدال گاز را آرام و یکنواخت فشار دهید تا دور موتور بهrpm   1500 برسد و در همین نقطه پدال گاز را نگه دارید.
 4. نقطه نیم کلاچ را پیدا کنید.یعنی آرام کلاچ را بالا بیاورید تا صدای دور گرفتن موتور را بشنوید. جلوی اتومبیل ممکن است کمی بالا بیاید و شما صدای غیژ غیژ خفیفی را بشنوید چرا که موتور تلاش می کند تا حرکت کند. بخاطر داشته باشید که اتومبیل در این حالت نمی تواند حرکت کند زیرا ترمز دستی بالا است.
 5. اگر اتومبیل در این حالت غیژ غیژ کرد و یا صدای ناله خفیفی از آن به گوش رسید، کلاچ را به اندازه ضخامت یک سکه بیشتر به سمت پایین فشار دهید.
 6. ترمز دستی را بخوابانید. با خواباندن ترمز دستی، اتومبیل ممکن است حرکت کند و یا در همان حالت سکون باقی بماند. در هر صورت به آرامی کلاچ را بالا بیاورید تا به اتومبیل قدرت حرکت بدهید.
 7. بالا آوردن آرام کلاچ را تا ۳ ثانیه یا بیشتر ادامه دهید و مطمئن شوید که کلاچ کاملاً بالا آمده است.

  

نکته:

گرچه این تکنیک در جلوگیری از خاموش شدن اتومبیل بسیار موثر است، اما این کار روشی سخت و کمی پر زحمت است. همچنین این روش به شدت بار روی کلاچ را افزایش می دهد و عمر کلاچ کاهش می یابد. هنگامیکه در این تکنیک حرفه ای شدید، سعی  کنید روشی بهتر را انتخاب کنید که هم آسان تر باشد،  و هم به کلاچ فشار زیادی وارد نشود و عمر آن را افزایش دهد.

 

روش دوم:

این روش بسیار شبیه روش بالا است اما روشی معمول تر برای حرکت اتومبیل است. نکته اینجاست که همچون تکنیک بالا، فرض می کنیم که موتور روشن است، ترمز دستی بالا است و کمربند خود را بسته اید:

 1. کلاچ را تا ته فشار دهید
 2. بزنید دنده یک
 3. همچون بالا گاز را فشار دهید
 4. به آرامی کلاچ را رها کنید
 5. قبل از رسیدن کلاچ به تقطه نیم کلاچ، ترمز دستی را رها کنید
 6. اتومبیل شروع به حرکت می کند چرا که ترمز دستی خوابیده است
 7. مطمئن شوید که در نقطه شروع به حرکت اتومبیل، با کلاچ به نرمی رفتار می کنید و بسیار آهسته آن را بالا می آورید
 8. بعد از ۲ الی ۳ ثانیه که اتومبیل حرکت کرد، کلاچ می تواند با سرعت بیشتری تا رهایی کامل بالا بیاید
 9. این تکنیک نیازمند تمرین آهسته و تقسیم آن به چندین مرحله است تا به فرآیندی عادی و روان تبدیل شود.

منبع: پارک دوبل